OCMW Lede

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Lede

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Lede

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUN 2021

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
Locatie:

Agendapunten

1. Goedkeuring notulen OCMW-raad d.d. 20/05/2021.
De OCMW-raad keurt de notulen van de OCMW-raad van 20 meil 2021 goed.
2. Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille: mandatering gemeente.
De OCMW-raad beslist tot een hernieuwing van de verzekeringsportefeuille. Gemeente Lede wordt gemandateerd om de procedure te voeren voor zowel gemeente als ocmw Lede, namelijk de mededingingsprocedure met onderhandeling.
3. Kennisname organisatiebeheersing 2020.
De OCMW-raad neemt kennis van de rapportering van 2020 in het kader van de organisatiebeheersing.
4. Aanpassing rechtspositieregeling - wijziging bijlage V aanwervingsvoorwaarden
De OCMW-raad keurt de voorgestelde wijziging van de rechtspositieregeling goed.
5. wijziging Arbeidsreglement
De OCMW-raad keurt het reglement telewerk als bijlage bij het arbeidsreglement goed.
6. Vaststelling jaarrekening 2020 - ocmw Lede.
De OCMW-raad stelt de jaarrekening 2020 van het OCMW van Lede vast.

1. Goedkeuring notulen OCMW-raad d.d. 20/05/2021.

De OCMW-raad keurt de notulen van de OCMW-raad van 20 meil 2021 goed.
De OCMW-raad keurt de notulen van de OCMW-raad van 20 meil 2021 goed.
Pdf-versie

Aanwezigen bij agendapunt

Jo Maebe, Robert De Mulder, Bart Heestermans, Elke Meganck, Dirk Rasschaert, Geertrui Van de Velde, Franky Van Gyseghem, Marc Boterberg, Jan Lievens, Stijn Wille, Paul De Jaeger, Elsy De Geyter, Isabelle Derder, Guy Meuleman, Reinout Grepdon, Danny Moens, Kris Wyndaele, Sibylle Buys, Stijn Droessaert, Joris Van der Linden, Pascal Vandermeersch, Roland Uyttendaele,

2. Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille: mandatering gemeente.

De OCMW-raad beslist tot een hernieuwing van de verzekeringsportefeuille. Gemeente Lede wordt gemandateerd om de procedure te voeren voor zowel gemeente als ocmw Lede, namelijk de mededingingsprocedure met onderhandeling.
De OCMW-raad beslist tot een hernieuwing van de verzekeringsportefeuille. Gemeente Lede wordt gemandateerd om de procedure te voeren voor zowel gemeente als ocmw Lede, namelijk de mededingingsprocedure met onderhandeling.
Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Jo Maebe, Robert De Mulder, Bart Heestermans, Elke Meganck, Dirk Rasschaert, Geertrui Van de Velde, Franky Van Gyseghem, Marc Boterberg, Jan Lievens, Stijn Wille, Paul De Jaeger, Elsy De Geyter, Isabelle Derder, Guy Meuleman, Reinout Grepdon, Danny Moens, Kris Wyndaele, Sibylle Buys, Stijn Droessaert, Joris Van der Linden, Roland Uyttendaele,
  Totaal: 21
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Jo Maebe, Robert De Mulder, Bart Heestermans, Elke Meganck, Dirk Rasschaert, Geertrui Van de Velde, Franky Van Gyseghem, Marc Boterberg, Jan Lievens, Stijn Wille, Paul De Jaeger, Elsy De Geyter, Isabelle Derder, Guy Meuleman, Reinout Grepdon, Danny Moens, Kris Wyndaele, Sibylle Buys, Stijn Droessaert, Joris Van der Linden, Pascal Vandermeersch, Roland Uyttendaele,

3. Kennisname organisatiebeheersing 2020.

De OCMW-raad neemt kennis van de rapportering van 2020 in het kader van de organisatiebeheersing.
De OCMW-raad neemt kennis van de rapportering van 2020 in het kader van de organisatiebeheersing.
Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Jo Maebe, Robert De Mulder, Bart Heestermans, Elke Meganck, Dirk Rasschaert, Geertrui Van de Velde, Franky Van Gyseghem, Marc Boterberg, Jan Lievens, Stijn Wille, Paul De Jaeger, Elsy De Geyter, Isabelle Derder, Guy Meuleman, Reinout Grepdon, Danny Moens, Kris Wyndaele, Sibylle Buys, Stijn Droessaert, Joris Van der Linden, Roland Uyttendaele,
  Totaal: 21
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Kennisgenomen

Aanwezigen bij agendapunt

Jo Maebe, Robert De Mulder, Bart Heestermans, Elke Meganck, Dirk Rasschaert, Geertrui Van de Velde, Franky Van Gyseghem, Marc Boterberg, Jan Lievens, Stijn Wille, Paul De Jaeger, Elsy De Geyter, Isabelle Derder, Guy Meuleman, Reinout Grepdon, Danny Moens, Kris Wyndaele, Sibylle Buys, Stijn Droessaert, Joris Van der Linden, Pascal Vandermeersch, Roland Uyttendaele,

4. Aanpassing rechtspositieregeling - wijziging bijlage V aanwervingsvoorwaarden

De OCMW-raad keurt de voorgestelde wijziging van de rechtspositieregeling goed.
De OCMW-raad keurt de voorgestelde wijziging van de rechtspositieregeling goed.
Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Jo Maebe, Robert De Mulder, Bart Heestermans, Elke Meganck, Dirk Rasschaert, Geertrui Van de Velde, Franky Van Gyseghem, Marc Boterberg, Jan Lievens, Paul De Jaeger, Elsy De Geyter, Isabelle Derder, Guy Meuleman, Danny Moens, Kris Wyndaele, Stijn Droessaert, Joris Van der Linden, Roland Uyttendaele,
  Totaal: 18
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen: Stijn Wille, Reinout Grepdon, Sibylle Buys,
  Totaal: 3
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Jo Maebe, Robert De Mulder, Bart Heestermans, Elke Meganck, Dirk Rasschaert, Geertrui Van de Velde, Franky Van Gyseghem, Marc Boterberg, Jan Lievens, Stijn Wille, Paul De Jaeger, Elsy De Geyter, Isabelle Derder, Guy Meuleman, Reinout Grepdon, Danny Moens, Kris Wyndaele, Sibylle Buys, Stijn Droessaert, Joris Van der Linden, Pascal Vandermeersch, Roland Uyttendaele,

5. wijziging Arbeidsreglement

De OCMW-raad keurt het reglement telewerk als bijlage bij het arbeidsreglement goed.
De OCMW-raad keurt het reglement telewerk als bijlage bij het arbeidsreglement goed.
Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Jo Maebe, Robert De Mulder, Bart Heestermans, Elke Meganck, Dirk Rasschaert, Geertrui Van de Velde, Franky Van Gyseghem, Marc Boterberg, Jan Lievens, Stijn Wille, Paul De Jaeger, Elsy De Geyter, Isabelle Derder, Guy Meuleman, Reinout Grepdon, Danny Moens, Kris Wyndaele, Sibylle Buys, Stijn Droessaert, Joris Van der Linden, Roland Uyttendaele,
  Totaal: 21
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Jo Maebe, Robert De Mulder, Bart Heestermans, Elke Meganck, Dirk Rasschaert, Geertrui Van de Velde, Franky Van Gyseghem, Marc Boterberg, Jan Lievens, Stijn Wille, Paul De Jaeger, Elsy De Geyter, Isabelle Derder, Guy Meuleman, Reinout Grepdon, Danny Moens, Kris Wyndaele, Sibylle Buys, Stijn Droessaert, Joris Van der Linden, Pascal Vandermeersch, Roland Uyttendaele,

6. Vaststelling jaarrekening 2020 - ocmw Lede.

De OCMW-raad stelt de jaarrekening 2020 van het OCMW van Lede vast.
De OCMW-raad stelt de jaarrekening 2020 van het OCMW van Lede vast.
Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Jo Maebe, Robert De Mulder, Bart Heestermans, Elke Meganck, Dirk Rasschaert, Geertrui Van de Velde, Franky Van Gyseghem, Paul De Jaeger, Elsy De Geyter, Isabelle Derder, Guy Meuleman, Danny Moens, Roland Uyttendaele,
  Totaal: 13
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen: Marc Boterberg, Jan Lievens, Stijn Wille, Reinout Grepdon, Kris Wyndaele, Sibylle Buys, Stijn Droessaert, Joris Van der Linden,
  Totaal: 8
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Aanwezigen bij agendapunt

Jo Maebe, Robert De Mulder, Bart Heestermans, Elke Meganck, Dirk Rasschaert, Geertrui Van de Velde, Franky Van Gyseghem, Marc Boterberg, Jan Lievens, Stijn Wille, Paul De Jaeger, Elsy De Geyter, Isabelle Derder, Guy Meuleman, Reinout Grepdon, Danny Moens, Kris Wyndaele, Sibylle Buys, Stijn Droessaert, Joris Van der Linden, Pascal Vandermeersch, Roland Uyttendaele,

Sluiting van de zitting

De zitting is gesloten om 20:25