OCMW Lede

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Lede

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Lede

Besluitenlijst van Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Lede, zitting van 17 jun 2021, 19:30 uur.

Pdf-versie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUN 2021

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
Locatie:

Goedkeuring notulen OCMW-raad d.d. 20/05/2021.

De OCMW-raad keurt de notulen van de OCMW-raad van 20 meil 2021 goed.

1. Goedkeuring notulen OCMW-raad d.d. 20/05/2021.
De OCMW-raad keurt de notulen van de OCMW-raad van 20 meil 2021 goed.

Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille: mandatering gemeente.

De OCMW-raad beslist tot een hernieuwing van de verzekeringsportefeuille. Gemeente Lede wordt gemandateerd om de procedure te voeren voor zowel gemeente als ocmw Lede, namelijk de mededingingsprocedure met onderhandeling.

2. Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille: mandatering gemeente.
De OCMW-raad beslist tot een hernieuwing van de verzekeringsportefeuille. Gemeente Lede wordt gemandateerd om de procedure te voeren voor zowel gemeente als ocmw Lede, namelijk de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Kennisname organisatiebeheersing 2020.

De OCMW-raad neemt kennis van de rapportering van 2020 in het kader van de organisatiebeheersing.

3. Kennisname organisatiebeheersing 2020.
De OCMW-raad neemt kennis van de rapportering van 2020 in het kader van de organisatiebeheersing.

Aanpassing rechtspositieregeling - wijziging bijlage V aanwervingsvoorwaarden

De OCMW-raad keurt de voorgestelde wijziging van de rechtspositieregeling goed.

4. Aanpassing rechtspositieregeling - wijziging bijlage V aanwervingsvoorwaarden
De OCMW-raad keurt de voorgestelde wijziging van de rechtspositieregeling goed.

wijziging Arbeidsreglement

De OCMW-raad keurt het reglement telewerk als bijlage bij het arbeidsreglement goed.

5. wijziging Arbeidsreglement
De OCMW-raad keurt het reglement telewerk als bijlage bij het arbeidsreglement goed.

Vaststelling jaarrekening 2020 - ocmw Lede.

De OCMW-raad stelt de jaarrekening 2020 van het OCMW van Lede vast.

6. Vaststelling jaarrekening 2020 - ocmw Lede.
De OCMW-raad stelt de jaarrekening 2020 van het OCMW van Lede vast.

1. Goedkeuring notulen OCMW-raad d.d. 20/05/2021.

De OCMW-raad keurt de notulen van de OCMW-raad van 20 meil 2021 goed.
De OCMW-raad keurt de notulen van de OCMW-raad van 20 meil 2021 goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

2. Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille: mandatering gemeente.

De OCMW-raad beslist tot een hernieuwing van de verzekeringsportefeuille. Gemeente Lede wordt gemandateerd om de procedure te voeren voor zowel gemeente als ocmw Lede, namelijk de mededingingsprocedure met onderhandeling.
De OCMW-raad beslist tot een hernieuwing van de verzekeringsportefeuille. Gemeente Lede wordt gemandateerd om de procedure te voeren voor zowel gemeente als ocmw Lede, namelijk de mededingingsprocedure met onderhandeling.
Pdf-versie
Goedgekeurd

3. Kennisname organisatiebeheersing 2020.

De OCMW-raad neemt kennis van de rapportering van 2020 in het kader van de organisatiebeheersing.
De OCMW-raad neemt kennis van de rapportering van 2020 in het kader van de organisatiebeheersing.
Pdf-versie
Kennisgenomen

4. Aanpassing rechtspositieregeling - wijziging bijlage V aanwervingsvoorwaarden

De OCMW-raad keurt de voorgestelde wijziging van de rechtspositieregeling goed.
De OCMW-raad keurt de voorgestelde wijziging van de rechtspositieregeling goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

5. wijziging Arbeidsreglement

De OCMW-raad keurt het reglement telewerk als bijlage bij het arbeidsreglement goed.
De OCMW-raad keurt het reglement telewerk als bijlage bij het arbeidsreglement goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

6. Vaststelling jaarrekening 2020 - ocmw Lede.

De OCMW-raad stelt de jaarrekening 2020 van het OCMW van Lede vast.
De OCMW-raad stelt de jaarrekening 2020 van het OCMW van Lede vast.
Pdf-versie