OCMW Lede

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Lede

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Lede

Besluitenlijst van Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Lede, zitting van 16 sep 2021, 19:30 uur.

Pdf-versie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEP 2021

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
Locatie:

Bekrachtiging burgemeesterbesluit d.d. 31 augustus 2021 - goedkeuren digitaal vergaderen van de gemeente- en OCMW-raad.

De OCMW-raad bekrachtigt het besluit.

1. Bekrachtiging burgemeesterbesluit d.d. 31 augustus 2021 - goedkeuren digitaal vergaderen van de gemeente- en OCMW-raad.
De OCMW-raad bekrachtigt het besluit.

Hervatten mandaat door gemeenteraadslid An-Sofie D'Hondt: kennisname.

De OCMW-raad neemt kennis van het hervatten van het mandaat door gemeenteraadslid An-Sofie D’Hondt vanaf 27 augustus 2021. De aanstelling van Jef Lemmens als vervangend gemeenteraadslid vervalt hierbij.

2. Hervatten mandaat door gemeenteraadslid An-Sofie D'Hondt: kennisname.
De OCMW-raad neemt kennis van het hervatten van het mandaat door gemeenteraadslid An-Sofie D’Hondt vanaf 27 augustus 2021. De aanstelling van Jef Lemmens als vervangend gemeenteraadslid vervalt hierbij.

Goedkeuring notulen OCMW-raad d.d. 17/06/2021.

De OCMW-raad keurt de notulen van de OCMW-raad van 17 juni 2021 goed.

3. Goedkeuring notulen OCMW-raad d.d. 17/06/2021.
De OCMW-raad keurt de notulen van de OCMW-raad van 17 juni 2021 goed.

Hernieuwing van de hospitalisatieverzekering: mandatering gemeente Lede

De OCMW-raad keurt de mandatering van de gemeente Lede goed inzake de hernieuwing van de hospitalisatieverzekering.

4. Hernieuwing van de hospitalisatieverzekering: mandatering gemeente Lede
De OCMW-raad keurt de mandatering van de gemeente Lede goed inzake de hernieuwing van de hospitalisatieverzekering.

Rapport auditopdracht TA Technische Dienst: kennisname.

De OCMW-raad neemt kennis van het rapport auditopdracht TA Technische Dient, uitgevoerd door Audit Vlaanderen.

5. Rapport auditopdracht TA Technische Dienst: kennisname.
De OCMW-raad neemt kennis van het rapport auditopdracht TA Technische Dient, uitgevoerd door Audit Vlaanderen.

Indexaanpassing dagprijs WZC

De OCMW-raad stelt de nieuwe dagprijs van WZC Markizaat vast op € 61,01 en de dagprijs voor kortverblijf op € 61,71 vanaf 1 december 2021, na digitale kennisgeving aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.

6. Indexaanpassing dagprijs WZC
De OCMW-raad stelt de nieuwe dagprijs van WZC Markizaat vast op € 61,01 en de dagprijs voor kortverblijf op € 61,71 vanaf 1 december 2021, na digitale kennisgeving aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Vaststelling ondernemingsovereenkomst coördinerend en raadgevend arts WZC

De OCMW-raad keurt het voorliggend geactualiseerd ondernemingscontract tussen het OCMW Lede en de coördinerend en raadgevend arts Guy Verstraete goed.

7. Vaststelling ondernemingsovereenkomst coördinerend en raadgevend arts WZC
De OCMW-raad keurt het voorliggend geactualiseerd ondernemingscontract tussen het OCMW Lede en de coördinerend en raadgevend arts Guy Verstraete goed.

Wijziging personeelsformatie WZC

De OCMW-raad keurt de wijzigingen aan het geïntegreerde organogram en aan de personeelsformatie met betrekking tot het woonzorgcentrum van het OCMW goed.

8. Wijziging personeelsformatie WZC
De OCMW-raad keurt de wijzigingen aan het geïntegreerde organogram en aan de personeelsformatie met betrekking tot het woonzorgcentrum van het OCMW goed.

Inschrijving belegging op meer dan één jaar.

De OCMW-raad gaat akkoord om een bedrag van 1.000.000,00 euro te beleggen op meer dan één jaar, onder de restrictie van kapitaalsgarantie. Aan het Vast Bureau wordt opdracht gegeven de markt te consulteren en te gunnen rekening houdende met de financiële kosten en opbrengsten van de aangeboden producten.

9. Inschrijving belegging op meer dan één jaar.
De OCMW-raad gaat akkoord om een bedrag van 1.000.000,00 euro te beleggen op meer dan één jaar, onder de restrictie van kapitaalsgarantie. Aan het Vast Bureau wordt opdracht gegeven de markt te consulteren en te gunnen rekening houdende met de financiële kosten en opbrengsten van de aangeboden producten.

Kennisgevingen.

De OCMW-raad neemt kennis van de antwoordbrief Agentschap Binnenlands Bestuur inzake: - klacht OR-besluit 22 april 2021 inzake site Villa Letha (Kasteeldreef 46);

10. Kennisgevingen.
De OCMW-raad neemt kennis van de antwoordbrief Agentschap Binnenlands Bestuur inzake: - klacht OR-besluit 22 april 2021 inzake site Villa Letha (Kasteeldreef 46);

1. Bekrachtiging burgemeesterbesluit d.d. 31 augustus 2021 - goedkeuren digitaal vergaderen van de gemeente- en OCMW-raad.

De OCMW-raad bekrachtigt het besluit.
De OCMW-raad bekrachtigt het besluit.
Pdf-versie
Goedgekeurd

2. Hervatten mandaat door gemeenteraadslid An-Sofie D'Hondt: kennisname.

De OCMW-raad neemt kennis van het hervatten van het mandaat door gemeenteraadslid An-Sofie D’Hondt vanaf 27 augustus 2021. De aanstelling van Jef Lemmens als vervangend gemeenteraadslid vervalt hierbij.
De OCMW-raad neemt kennis van het hervatten van het mandaat door gemeenteraadslid An-Sofie D’Hondt vanaf 27 augustus 2021. De aanstelling van Jef Lemmens als vervangend gemeenteraadslid vervalt hierbij.
Pdf-versie
Kennisgenomen

3. Goedkeuring notulen OCMW-raad d.d. 17/06/2021.

De OCMW-raad keurt de notulen van de OCMW-raad van 17 juni 2021 goed.
De OCMW-raad keurt de notulen van de OCMW-raad van 17 juni 2021 goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

4. Hernieuwing van de hospitalisatieverzekering: mandatering gemeente Lede

De OCMW-raad keurt de mandatering van de gemeente Lede goed inzake de hernieuwing van de hospitalisatieverzekering.
De OCMW-raad keurt de mandatering van de gemeente Lede goed inzake de hernieuwing van de hospitalisatieverzekering.
Pdf-versie
Goedgekeurd

5. Rapport auditopdracht TA Technische Dienst: kennisname.

De OCMW-raad neemt kennis van het rapport auditopdracht TA Technische Dient, uitgevoerd door Audit Vlaanderen.
De OCMW-raad neemt kennis van het rapport auditopdracht TA Technische Dient, uitgevoerd door Audit Vlaanderen.
Pdf-versie
Kennisgenomen

6. Indexaanpassing dagprijs WZC

De OCMW-raad stelt de nieuwe dagprijs van WZC Markizaat vast op € 61,01 en de dagprijs voor kortverblijf op € 61,71 vanaf 1 december 2021, na digitale kennisgeving aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.
De OCMW-raad stelt de nieuwe dagprijs van WZC Markizaat vast op € 61,01 en de dagprijs voor kortverblijf op € 61,71 vanaf 1 december 2021, na digitale kennisgeving aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.
Pdf-versie
Goedgekeurd

7. Vaststelling ondernemingsovereenkomst coördinerend en raadgevend arts WZC

De OCMW-raad keurt het voorliggend geactualiseerd ondernemingscontract tussen het OCMW Lede en de coördinerend en raadgevend arts Guy Verstraete goed.
De OCMW-raad keurt het voorliggend geactualiseerd ondernemingscontract tussen het OCMW Lede en de coördinerend en raadgevend arts Guy Verstraete goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

8. Wijziging personeelsformatie WZC

De OCMW-raad keurt de wijzigingen aan het geïntegreerde organogram en aan de personeelsformatie met betrekking tot het woonzorgcentrum van het OCMW goed.
De OCMW-raad keurt de wijzigingen aan het geïntegreerde organogram en aan de personeelsformatie met betrekking tot het woonzorgcentrum van het OCMW goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

9. Inschrijving belegging op meer dan één jaar.

De OCMW-raad gaat akkoord om een bedrag van 1.000.000,00 euro te beleggen op meer dan één jaar, onder de restrictie van kapitaalsgarantie. Aan het Vast Bureau wordt opdracht gegeven de markt te consulteren en te gunnen rekening houdende met de financiële kosten en opbrengsten van de aangeboden producten.
De OCMW-raad gaat akkoord om een bedrag van 1.000.000,00 euro te beleggen op meer dan één jaar, onder de restrictie van kapitaalsgarantie. Aan het Vast Bureau wordt opdracht gegeven de markt te consulteren en te gunnen rekening houdende met de financiële kosten en opbrengsten van de aangeboden producten.
Pdf-versie
Goedgekeurd

10. Kennisgevingen.

De OCMW-raad neemt kennis van de antwoordbrief Agentschap Binnenlands Bestuur inzake: - klacht OR-besluit 22 april 2021 inzake site Villa Letha (Kasteeldreef 46);
De OCMW-raad neemt kennis van de antwoordbrief Agentschap Binnenlands Bestuur inzake: - klacht OR-besluit 22 april 2021 inzake site Villa Letha (Kasteeldreef 46);
Pdf-versie
Kennisgenomen