Agenda van Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Lede, zitting van 21 okt 2021, 19:30 uur

Pdf-versie

1. Goedkeuring notulen OCMW-raad d.d. 16/09/2021.

2. Wijziging Arbeidsreglement.

3. TMVS dv: goedkeuring dagorde buitengewone algemene vergadering.

4. Goedkeuring terbeschikkingstelling noodwoningen