Agenda van Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Lede, zitting van 16 sep 2021, 19:30 uur

Pdf-versie

1. Bekrachtiging burgemeesterbesluit d.d. 31 augustus 2021 - goedkeuren digitaal vergaderen van de gemeente- en OCMW-raad.

2. Hervatten mandaat door gemeenteraadslid An-Sofie D'Hondt: kennisname.

3. Goedkeuring notulen OCMW-raad d.d. 17/06/2021.

4. Hernieuwing van de hospitalisatieverzekering: mandatering gemeente Lede

5. Rapport auditopdracht TA Technische Dienst: kennisname.

6. Indexaanpassing dagprijs WZC

7. Vaststelling ondernemingsovereenkomst coördinerend en raadgevend arts WZC

8. Wijziging personeelsformatie WZC

9. Inschrijving belegging op meer dan één jaar.

10. Kennisgevingen.